Feel free to contact us:

 • Imaro Technology Sp. z o.o:
  1 Kineskopowa Street, hall D,
  05-500 Piaseczno
  NIP: 1231543103
  REGON: 526779157

  KRS: 0001066017
  Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie,
  XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  Kapitał Zakładowy: 50 000.00 zł